Вітаємо Вас на сайті психологоічної служби системи освіти КалинівкськоЇ ОТГ, Вінницької області!

ЗаконодавствоДля забезпечення організаційних аспектів діяльності психологічної
служби у системі освіти пропонуємо керуватися нормативними документами:
лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників
психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-KbSBzIefqWQoEWugPs/edit)
лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі
людьми в умовах воєнної агресії»;
лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію
домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;
лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі
неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил
України»;
лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національнопатріотичного виховання в закладах освіти України»;
лист МОН від 22.06.22 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо
організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»;
лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та
особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» 
(https://osvita.ua/legislation/tag-lystymon/)
Посади працівників психологічної служби вводяться у штатні розписи
закладів освіти відповідно до наказу МОН від 03.07.2017 № 948 «Про внесення
змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти
і науки молоді та спорту України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.07.2017 за № 930/30798 (https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-monukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-
lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstvaosvity-i-nauky-ukrajiny/ ) .
Впровадження «годин психолога/соціального педагога» та факультативні курси  (https://drive.google.com/file/d/1XJeuteWxmdYypqcgHbAkIm7TYYdSDPFF/view)
Порядок додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових
занять (послуг), які проводять (надають) фахівці (з числа працівників закладу
освіти та, за потреби, додатково залучені фахівці), з якими заклад освіти або
відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори,
визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text)
Наказ МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»Завантажити 
Наказ МОН України від 19.06.2008 № 554 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»Завантажити 
Наказ МОНмолодьспорт України, НАПН України від 20.03.2012 № 316/33 "Про приведення діяльності Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи у відповідність до діючих нормативно-правових документів»Завантажити 
Наказ МОНмолодьспорт від 19.07.2012 р. № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»Завантажити 
Наказ МОНмолодьспорт від 03.08.2012 р. №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»Завантажити 
Наказ МОН України від 04.06.2013 р. № 680 "Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій.»Завантажити 
Наказ МОН України від 06.08.2013 р. № 1106 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року.»Завантажити 
Лист МОНмолодьспорт від 04.07.2012 р. №1-9-488 щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах.Завантажити 
Лист МОНмолодьспорт від 19.07.2012 р. № 1/9-517 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.»Завантажити 
Лист МОНмолодьспорт від 26.07.2012 р. № 1/9 – 529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»Завантажити 
Лист МОНмолодьспорт від 27.07.2012 р. № 1/9 - 532 «Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах"Завантажити 
Лист МОНмолодьспорт від 02.01.2013 р. № 1/9-1 "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»Завантажити
Лист МОНмолодьспорт України №1/9-6 від 04.01.2013 р. "Показники розвитку психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України»Завантажити 
Лист МОН України №1/9-413 від 06.06.2013 р. "Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»Завантажити 
Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”
Відповідно до Національної стратегією реформування системи юстиції
щодо дітей на період до 2023 року (Розпорядження КМУ від 18 грудня 2018 р. №
1027-р (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80#Text) та
Розпорядження КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1335-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо
дітей на період до 2023 року» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennyaplanu-zahodiv-z-a1335r) передбачено створення Реєстру психологів, навчених
працювати з дітьми, які постраждали від насильства

Наказ МОН від 01.07.2021 № 751 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Просвітницькі програми”

Наказ ІМЗО від 09.06.2021 № 53 “Про нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу”

Наказ МОН від 04.06.2021 № 625 “Про затвердження рейтингового списку переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Розвивальні програми”

Наказ МОН від 16.06.2020 № 802 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Розвивальні програми”

Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі “Мирна школа” на 2019-2022 роки”

Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Корекційно-розвиткові програми”

Наказ МОН від 26.04.2019 №593 “Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»

Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

Наказ МОН від 01.10.2018 № 1044 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Профілактичні програми”

Наказ МОН від 31.05.2018 № 555 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) “Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України”

Лист Міністерство освіти і науки України № 1/9-363 від 16.07.2021 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.”

Лист Міністерство освіти і науки України №1/9-362 від 16.07.2021 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 “Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини”

Лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 “Щодо проведення моніторингу”

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.”

Лист МОН від 07.08.2018 № 1/9-487 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.”

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

Лист МОН, Молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/9-488 “Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 “Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти”

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”

Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 “Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів”

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» «Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи

Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293”

Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”

Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної
служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється,
розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza/).

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.